REGULAMENTUL PROGRAMULUI MOȘ CRĂCIUN EXISTĂ   SECȚIUNEA

1. ORGANIZATORI

PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI, (denumita în continuare generic “ORGANIZATORI”) cu sediul în Gura Humorului, strada Republicii, nr. 14, judetul Suceava, avand codul fiscal 6631418, reprezentata legal prin dnul. Ing. Marius Ioan Ursaciuc, în calitate de primar al Orașului Gura Humorului

și CENTRUL CULTURAL GURA HUMORULUI

Programul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament pe parcursul desfasurarii programului si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin publicarea acestora pe site-ul:

moscraciunexista.primariagurahumorului.ro

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI Programul este organizat și se desfășoară pe raza localitatii Gura Humorului din judetul Suceava. SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul se va desfasura in perioada 28 noiembrie – 24 decembrie 2022. Data limita de completare a formularului de inscriere necesar participarii la program este 11 decembrie 2022.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE Programul se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu cetatenie romana, cu domiciliul stabil în orasul Gura Humorului, care au un copil cu varsta cuprinsa intre 3 si 14 ani (la data de 28 noiembrie 2022) si se inregistreaza pe site-ul moscraciunexista.primariagurahumorului.ro. Toate persoanele inregistrate pe site-ul programului, prin completarea formularului de inscriere pe site-ul dedicat si care indeplinesc conditiile prezentului Regulament vor primi cadouri din partea lui Mos Craciun. Participarea la acest program presupune acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 5. CALENDARUL PROGRAMULUI 

  • 28 noiembrie – 11 decembrie 2022, ora 24:00: perioada de înscriere (in formularul de mai jos);
  • 05 decembrie – 18 decembrie 2022: trimiterea filmelor (pe adresa de email moscraciunexista@primariagurahumorului.ro);
  • 19 decembrie – 22 decembrie 2022: întâlnirea copiilor cu Moș Crăciun.

SECȚINEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

6.1 Procedura de aplicatie Participantii la program vor trebui sa completeze formularul de inscriere aferent. Aceasta este diponibil pe site-ul: moscraciunexista.primariagurahumorului.ro. Participantii pot cere informatii referitoare la program la adresa electronica: , care va functiona pe toata durata programului si la numarul de telefon: 0230 231 424, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 16:00, persoana de contact – Corina Vâzdoagă. Prin completarea formularului de inscriere la prezentul program, parintii copiiilor inscrisi pe platforma moscraciunexista.primariagurahumorului.ro sunt de acord cu folosirea imaginilor in promovarea si prezentarea programului pe toate canalele media disponibile la nivel regional/national. Vor fi considerate eligibile toate inscrierile care indeplinesc conditiile prezentului Regulament. Fiecare participant la program trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a i se valida aplicatia:

  • sa completeze formularul de inscriere pe site-ul dedicat programului până pe data de 11 decembrie, si anume: moscraciunexista.primariagurahumorului.ro 
  • sa trimita un filmulet dedicat lui Mos Craciun de maxim 2 minute pe adresa de email moscraciunexista@primariagurahumorului.ro (colinda, poezie, cântec, uratură etc.) în perioada 05-18 decembrie;
  • sa respecte prevederile prezentului Regulament.

Un participant poate aplica doar o singura data. Vor fi considerate eligibile doar aplicațiile care se conformează condițiilor enumerate în secțiunea nr. 4. Se considera neeligibil aplicantul care nu indeplineste toate conditiile de mai sus.

6.2 Cadouri Premiile constau în cadouri primite de la Moș Crăciun din partea Organizatorilor. Cadoul nu este transmisibil şi nu se oferă contravaloarea acestuia în bani. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru aplicațiile care nu au fost trimise în termenul specificat, precum și pentru aplicațiile incomplete, ilizibile sau pierdute.

SECȚIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Organizatorii se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata programului. Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa păstreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezentul program si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Participantii la program in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 8. ACORD DE FOLOSIRE A IMAGINILOR Prin completarea formularului de aplicare la prezentul program, parintii copiiilor inscrisi pe platforma moscraciunexista.primariagurahumorului.ro sunt de acord cu folosirea imaginilor in promovarea si prezentarea programului pe toate canalele media disponibile la nivel regional/national.

SECȚIUNEA 9. INCETAREA PROGRAMULUI Prezentul program poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua prezentul program.

SECȚIUNEA 10. LITIGII Eventualele litigii aparute intre Organizatori și participanții la prezentul program se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatoresti romane competente.

SECȚIUNEA 11. FORTA MAJORA Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majorainseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatorisi a carui aparitie pune pe acesta din urmain imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentuluisi care poate interzice sau modifica termenii Actului Informativ, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv, imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea programului, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceastaindeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 și 1083 Cod Civil. Daca Organizatorii invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor la program, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL Regulamentul oficial al programului este disponibil la cerere, la adresa de email sau la numarul de telefon: 0230 231 424, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 16:00, persoana de contact Corina Vazdoaga sau poate fi descarcat de pe website-ul moscraciunexista.primariagurahumorului.ro . Participarea la acest program implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.